Lưu ý khi chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Những lưu ý khi chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

 
   Chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy là một trong những công việc thường xuyên của các kế toán. Nhưng trường hợp nào được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy, có quy định và điều kiện gì đối với hóa đơn chuyển đổi hay không thì không phải kế toán nào cũng nắm rõ.

   Đặc biệt, trong giai đoạn chuyển đổi từ sử dụng hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử, nhiều kế toán còn mơ hồ giữa hai khái niệm chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy và chuyển đổi hóa đơn điện tử sang chứng từ giấy. Vì vậy, bài viết này sẽ đi sâu vào tìm hiểu về vấn đề chuyển đổi hóa đơn điện tử:

1. KHI NÀO THÌ ĐƯỢC CHUYỂN ĐỔI

   Trong quá trình mua bán, trao đổi hàng hóa, có 2 trường hợp được chuyển đổi hóa đơn điện tử: một là hóa đơn được chuyển đổi phục vụ cho việc chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa trong quá trình lưu thông ( hàng hóa đi đường), và hai là hóa đơn được chuyển đổi phục vụ cho việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật kế toán. 

2. NGUYỄN TẮC CHUYỂN ĐỔI

   Người bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều 12 Thông tư 32/2011 và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.

   Người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phục vụ lưu trữ chứng từ kế toán phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều 12 Thông tư 32/2011.

3. ĐIỀU KIỆN CHUYỂN ĐỔI

   Chuyển đổi hóa đơn điện tử phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

      a) Phản ánh toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử gốc;

      b) Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy;

      c) Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

4. GIÁ TRỊ PHÁP LÝ

   Hóa đơn chuyển đổi có giá trị pháp lý khi bảo đảm các yêu cầu về tính toàn vẹn của thông tin trên hóa đơn nguồn, ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi và chữ ký, họ tên của người thực hiện chuyển đổi được thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển đổi chứng từ điện tử.

5. KÝ HIỆU RIÊNG TRÊN HÓA ĐƠN

   Ký hiệu riêng trên hoá đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn dạng giấy bao gồm đầy đủ các thông tin sau: dòng chữ phân biệt giữa hoá đơn chuyển đổi và hoá đơn điện tử gốc – hóa đơn nguồn (ghi rõ “HOÁ ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ”); họ và tên, chữ ký của người được thực hiện chuyển đổi; thời gian thực hiện chuyển đổi.

************🙇🏻************

🕓Cập nhật lần cuối: 25/07/2023

bởi Viettel-CA

Hotline Zalo Tin tức
0988.313733
Chat Zalo
Tin tức