Tải về


Ứng dụng Thuế điện tử

  • Plugin ký số Thuế điện tử bộ cài eSigner 1.0.9 ➡ Tải xuống

Xem hướng dẫn Lập hóa đơn trên Viettel SInvoice bản 2.0

Tool ký số hóa đơn điện tử

Xem hướng dẫn cài đặt Tool ký số ký hóa đơn điện tử Viettel

Tool cấp chứng thư số

Java

  • Java mới nhất ➡Dowload
  • Ứng dụng Java ký số KBNN ➡Dowload
  • Trình duyệt Firefox 47 ➡Dowload

Phần mềm

Khác

  • Danh mục các mặt hàng giảm thuế theo Nghị định 15 ➡ Xem ngay
  • Kiểm tra lỗi từ chối cấp mã Hóa đơn điện tử ➡ Xem ngay
  • Phần mềm .Net phiên bản 4.8 ➡ Tải về
  • Mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử theo TT78 ➡ Tải về
4.9/5 (12 Reviews)