Tải về

• Ứng dụng hỗ trợ ký Thuế điện tử

eSigner 1.0.9 Plugin ký số Thuế điện tử

• Phần mềm ký số file PDF

vSign 3.1.8 Phần mềm ký số văn bản offline
MySign Desktop 1.2 Phần mềm ký số văn bản của Viettel

• Tool ký số hóa đơn điện tử

Tool ký số V2.0 Phần mềm ký số SInvoice
Tool ký số V3.0 Phần mềm ký số SInvoice không cài Java

• Tool cấp chứng thư số

Viettel-CA Tool v1.0 Phần mềm “Cấp chứng thư số từ xa” cho nhân viên Viettel
Tool ký số KBNN new SignatureAppXp_Setup_2.0
Viettel-CA Pro 1.0.5.1 Phần mềm cấp bù CTS SHA-256
Phần mềm mở khóa USB Token Không áp dụng cho V6.0
Viettel-CA SHA1 Chứng thư số Viettel-CA SHA1 13/05/2019 hạn 13/05/2024
Phần mềm xóa key rác trong USB Token toolclean

• Java

Java 8 Link tải bản Java mới nhất
KBNN_CTS_CongCong Ứng dụng Java ký số KBNN
Trình duyệt Firefox 47

• Phần mềm

Phần mềm đọc file XML hóa đơn điện tử Viettel Tool ký số
Phần mềm vBHXH bản app
Plugin HDDT Phần mềm ký số Hệ thống hóa đơn điện tử TCT
Plugin HDDT Phần mềm ký số Hệ thống hóa đơn điện tử TCT bản dự phòng
Tải HTKK tất cả các phiên bản (link gốc)
Plugin VNPT-CA Office 1.0.4.6

• Khác

Danh mục các mặt hàng giảm thuế theo Nghị định 15
Kiểm tra lỗi từ chối cấp mã Hóa đơn điện tử
Download .NET Framework 4.8
Mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử theo TT78
Giấy phép Cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số Công cộng Viettel-CA với hình thức USB Token
Giấy phép Cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số Công cộng Viettel-CA với hình thức Ký số từ xa – MySign
Giấy phép Cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số Công cộng Viettel-CA với hình thức SIM-CA