Bảng gói cước wifi internetXem chi tiết tại đây

SUN1T
180 000
Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu sử dụng thấp, nhà cấp 4, diện tích phủ sóng nhỏ
Băng thông: 150 Mbps
Đăng ký
SUN2T
229 000
Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu sử dụng vừa phải, nhà cấp 4, diện tích phủ sóng nhỏ
Băng thông: 250 Mbps
Đăng ký
SUN3T
279 000
Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu sử dụng mức cao, nhà cấp 4, diện tích phủ sóng nhỏ
Băng thông: 300 Mbps -1 Gbps
Đăng ký
STAR1T
210 000
Phù hợp với khu vực có diện tích rộng hoặc nhà có nhiều tầng
Băng thông: 150 Mbps
Đăng ký
STAR2T
245 000
Phù hợp với khu vực có diện tích rộng hoặc nhà có nhiều tầng
Băng thông: 250 Mbps
Đăng ký
STAR3T
299 000
Phù hợp với khu vực có diện tích rộng hoặc nhà có nhiều tầng
Băng thông: 300 Mbps - 1 Gbps
Đăng ký

Bảng gói cước wifi internetXem chi tiết tại đây

SUN1T
180 000
Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu sử dụng thấp
150 Mbps
Đăng ký
SUN2T
229 000
Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu sử dụng vừa phải
250 Mbps
Đăng ký
SUN3T
279 000
Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu sử dụng mức cao
300-1000 Mbps
Đăng ký
STAR1T
210 000
Phù hợp với khu vực có diện tích rộng hoặc nhà có nhiều tầng
150 Mbps
Đăng ký
STAR2T
245 000
Phù hợp với khu vực có diện tích rộng hoặc nhà có nhiều tầng
250 Mbps
Đăng ký
STAR3T
299 000
Phù hợp với khu vực có diện tích rộng hoặc nhà có nhiều tầng
300-1000 Mbps
Đăng ký

wifi mesh

GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP

Chữ ký số Viettel CA

Dịch vụ Chữ ký số Viettel CA là dịch vụ chứng thực chữ ký số được sử dụng trong các giao dịch điện tử nhằm xác định danh tính của người ký…

Hóa đơn điện tử SInvoice

Dịch vụ hóa đơn điện tử SInvoice của Viettel cung cấp giải pháp quản lý hóa đơn trên nền điện tử cho doanh nghiệp. Hóa đơn được khởi tạo…

Bảo hiểm xã hội điện tử

Phần mềm kê khai Bảo hiểm xã hội điện tử vBHXH Viettel là dịch vụ Bảo hiểm xã hội điện tử hỗ trợ đơn vị kê khai thủ tục tham gia BHXH…

Tin tức sự kiện