GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP

Chữ ký số Viettel CA

Dịch vụ Chữ ký số Viettel CA là dịch vụ chứng thực chữ ký số được sử dụng trong các giao dịch điện tử nhằm xác định danh tính của người ký…

Hóa đơn điện tử SInvoice

Dịch vụ hóa đơn điện tử SInvoice của Viettel cung cấp giải pháp quản lý hóa đơn trên nền điện tử cho doanh nghiệp. Hóa đơn được khởi tạo…

Bảo hiểm xã hội điện tử

Phần mềm kê khai Bảo hiểm xã hội điện tử vBHXH Viettel là dịch vụ Bảo hiểm xã hội điện tử hỗ trợ đơn vị kê khai thủ tục tham gia BHXH…

Bảng gói cước wifi internet

net 1 plus
165 000
Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu sử dụng thấp
30 Mbps
Đăng ký
net 2 plus
180 000
Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu sử dụng thấp
80 Mbps
Đăng ký
super net 1
225 000
Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu sử dụng thấp
100 Mbps
Đăng ký
Super net 2
245 000
Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu sử dụng thấp
120 Mbps
Đăng ký
super net 4
350 000
Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu sử dụng cao
200 Mbps
Đăng ký
Super net 5
430 000
Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu sử dụng cao
250 Mbps
Đăng ký

wifi mesh

Tin tức sự kiện