Thông báo về việc triển khai cấp bù thời hạn Chữ ký số VIETTEL-CA 2024

Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện cấp Chứng thư số lần thứ...

Những điều cần biết về Chữ ký số HSM (Hardware Security Module)

1. Chữ ký số HSM là gì? Để có thể hiểu rõ khái niệm và...

Viettel SInvoice cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử qua máy tính tiền

Từ tháng 12/2022, Tổng Cục Thuế đã chính thức triển khai hóa đơn điện tử...

[Mới] Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử theo Nghị định 123

1. Quy định về chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN Ngày 12/7/2022 Tổng...

Cách xử lý hóa đơn điện tử sai sót theo Nghị định 123 và Thông tư 78

Trường hợp hóa đơn điện tử phát hành theo quy định của Nghị định số...

Xuất hóa đơn điện tử cho công ty nước ngoài theo Thông tư 78

Từ 1/7/2022, 100% doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử nên một số quy định về...

Hướng dẫn Lập hóa đơn trên Viettel SInvoice 2.0

Hướng dẫn Lập, Xuất hóa đơn theo Thông tư 78 trên phần mềm hóa đơn...

Hướng dẫn nộp Mẫu 01 đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử TT78

Hướng dẫn lập và nộp tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử...

Hướng dẫn cài đặt Tool ký số ký hóa đơn điện tử Viettel

Để thực hiện ký hóa đơn điện tử Viettel bằng USB Token Quý khách thực...

Hộ kinh doanh cá thể phải nộp những loại thuế gì?

1. Hộ kinh doanh cá thể là gì? Hộ kinh doanh cá thể là những...

Hotline Zalo Tin tức
0988.313733
Chat Zalo
Tin tức