Viettel SInvoice cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử qua máy tính tiền

Từ tháng 12/2022, Tổng Cục Thuế đã chính thức triển khai hóa đơn điện tử...

Cách xử lý hóa đơn điện tử sai sót theo Nghị định 123 và Thông tư 78

Trường hợp hóa đơn điện tử phát hành theo quy định của Nghị định số...

Hướng dẫn Lập hóa đơn trên Viettel SInvoice 2.0

Hướng dẫn Lập, Xuất hóa đơn theo Thông tư 78 trên phần mềm hóa đơn...

Hướng dẫn nộp Mẫu 01 đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử TT78

Hướng dẫn lập và nộp tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử...

Hướng dẫn cài đặt Tool ký số ký hóa đơn điện tử Viettel

Để thực hiện ký hóa đơn điện tử Viettel bằng USB Token Quý khách thực...

Hộ kinh doanh cá thể phải nộp những loại thuế gì?

1. Hộ kinh doanh cá thể là gì? Hộ kinh doanh cá thể là những...

Hộ kinh doanh cá thể xuất hóa đơn giá trị gia tăng được hay không?

Khi thành lập một cơ sở để tiến hành hoạt động kinh doanh thì điều...

Hộ kinh doanh bắt buộc dùng hóa đơn điện tử trong trường hợp nào?

Từ trước đến nay, việc quản lý thuế gặp rất nhiều khó khăn đối với...

Quy định về Mẫu số và ký hiệu hóa đơn điện tử theo TT78

Đây là nội dung được hướng dẫn tại Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 hướng dẫn thực hiện...

Hướng dẫn lập hóa đơn trên hệ thống SInvoice Viettel 1.0

Đối với các doanh nghiệp mới sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử Viettel...

Hotline Zalo Tin tức
0988.313733
Nhắn Zalo
Tin tức