Phát hành hóa đơn điện tử qua Thuế điện tử Etax

Phát hành hóa đơn điện tử online thực hiện như thế nào? Doanh nghiệp cần lưu ý những gì để phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử? Trong bài viết này Viettel sẽ hướng dẫn các bạn làm thực hiện phát hành hóa đơn điện tử online, xem kỹ các nội dung dưới đây nhé.

Phát hành hóa đơn điện tử online

1. Khi nào thì doanh nghiệp phải chuyển sang dùng hóa đơn điện tử

Theo quy định của Chính phủ, Tại nghị định 123/2020/NĐ-CP, ban hành ngày 19/10/2020. Cụ thể tại Khoản 3, Điều 59 quy định:

“Doanh Nghiệp bắt buộc phải chuyển đổi hóa đơn điện tử khi mua – bán hàng hóa dịch vụ trước ngày 01/07/2022.”

Theo đó, thời hạn bắt buộc dùng hóa đơn điện được dời từ ngày 01/11/2020 tới ngày 01/07/2022 các doanh nghiệp có thêm thời gian để chuẩn bị.

>> Xem chi tiết: Hóa đơn điện tử là gì và bảng giá hóa đơn điện tử Viettel Sinvoice mới nhất

2. Cách phát hành hóa đơn điện tử online

Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Từ ngày 12/6/2017: Theo khoản 3 điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC quy định: “Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn.

2.1 Quy định về thông báo phát hành hóa đơn

Cách phát hành hóa đơn điện tử gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn. Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức kinh doanh thanh lý hợp đồng in khi đã lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn đối với hợp đồng đặt in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng (đối với hóa đơn đặt in) và không bị xử phạt.

Trường hợp khi nhận được Thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức biết. Tổ chức có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới.”

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử sau bao lâu thì được sử dụng?

“Sau 02 ngày gửi thông báo phát hành hoá đơn điện tử lên Cơ quan Thuế. Tổ chức kinh doanh bắt đầu được phép sử dụng hóa đơn”.

Tổ chức phát hành hóa đơn có thể kiểm tra hóa đơn đã duyệt tại đây: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tbphtc.html

2.2 Hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với Cơ quan Thuế

Hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với Cơ quan Thuế theo Thông tư 32/2011/TT-BTC gồm:

 1. Quyết định sử dụng hoá đơn điện tử ( Theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC).
 2. Thông báo phát hành hoá đơn điện tử theo Mẫu. (theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC).
 3. Hoá đơn mẫu (do doanh nghiệp khởi tạo mẫu thông qua phần mềm hóa đơn điện tử).

Doanh nghiệp sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử có thể trực tiếp kê khai trên phần mềm Thuế điện tử Etax và ký số bằng Chữ ký số điện tử

2.3 Các bước đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Quy trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
Quy trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Quy trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

 • Bước 1: Khởi tạo mẫu hóa đơn.
 • Bước 2: Lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử.
 • Bước 3: Thông báo phát hành hóa đơn điện tử.
 • Bước 4: Nộp bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế.

3. Hồ sơ cần chuẩn bị thông báo phát hành hóa đơn điện tử

 • Mẫu quyết định sử dụng hoá đơn điện tử ( Theo Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC)
Mẫu quyết định sử dụng hoá đơn điện tử
Mẫu 01: Mẫu quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử 
(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC)
 • Thông báo phát hành hoá đơn điện tử theo Mẫu. (theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC)
Thông báo phát hành hoá đơn điện tử
Mẫu số 2: Mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử 
(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC)

Lưu ý:

 • Doanh nghiệp phải SCAN và được đưa chung vào 01 file word (.doc)
 • Khi tiến hành nộp thông báo phát hành cần cắm chữ ký số để ký

4. Nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua Thuế điện tử Etax

Video commingsoon

Hiện nay, Viettel là đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử đầu ngành, có thị phần lớn nhất toàn quốc được Cơ quan Thuế khuyến nghị. Khi đăng ký hóa đơn điện tử Viettel khách hàng được hỗ trợ miễn phí thiết kế mẫu hóa đơn cơ bản và tư vấn thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử với Cơ Quan Thuế. Hỗ trợ làm hồ sơ và thủ tục nộp thông báo phát hành hóa đơn

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi sang hóa đơn điện tử:

 • Miễn phí phí thiết kế mẫu hóa đơn cơ bản.
 • Miễn phí phí tích hợp với các phần mềm kế toán, bán hàng, quản trị khác nhau.
 • Miễn phí tư vấn thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với Cơ quan Thuế.
 • Miễn phí lưu trữ, tra cứu hóa đơn 10 năm.

Hotline tư vấn: 0988 313 733

************🙇🏻************

🕓Cập nhật lần cuối: 03/12/2021

by Đăng Ký Lắp Đặt WiFi Viettel

Hotline Zalo Tin tức
0988.313733
0977.028468
Chat Zalo
Tin tức