Gói di động 3G/4G

Gói tháng 3G, 4G

Mimax125
125,000
Data: 8Gb
Hạn: 30 ngày
Thoại: ko có
Đăng ký
MIMAX200
200,000
Data: 15Gb
Hạn: 30 ngày
Thoại: ko có
Đăng ký
UMAX300
300,000
Data: 30GB?
Hạn: 30 ngày
Thoại: ko có
Đăng ký

GÓI HOT

ST15K
15,000
Data: 3Gb?
Hạn: 3 ngày
Thoại: ko có
Đăng ký
ST30K
30,000
Data: 7Gb?
Hạn: 7 ngày
Thoại: ko có
Đăng ký