14/04/2020Combo Net 3
250.000
Dung lượng: 55Mbps
Thời hạn: 01 tháng
(Wifi + Đầu thu)
14/04/2020Combo Net 1
215.000
Dung lượng: 30Mbps
Thời hạn: 01 tháng
(Wifi + Đầu thu)
14/04/2020Combo net 2
230.000
Dung lượng: 40Mbps
Thời hạn: 01 tháng
(Wifi + Đầu thu)
14/04/2020Combo Net 4
290.000
Dung lượng: 70Mbps
Thời hạn: 01 tháng
(Wifi + Đầu thu)
13/04/2020fast 60
109.000
Dung lượng: 30Gb
Thời hạn: 30 ngày
(Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường)
13/04/2020fast 60
109.000
Dung lượng: 50Gb
Thời hạn: 30 ngày
(Truy cập Internet miễn phí với tốc độ thường)